Pobresa a Catalunya

Catalunya, és una comunitat autònoma molt rica en certs ambits, però a part és pobre en altres. És molt rica en ambits com per exemple amb els aliments.

El sector agroalimentari, és un motor per l’economia catalana. Catalunya té molt bona qualitat i varietat de productes. Te molta facilitat i accés en transportar els productes tan com l’interior com a l’exterior del país.

POBRESA A LA CAPITAL DE CATALUNYA (BARCELONA)

La situació de pobresa a l’àrea metropolitana de Barcelona, afecta una de cada cinc persones. L’any 2017-2018 un 21% de la població vivia per sota del llindar de pobresa. Un percentatge pràcticament idèntic als nivells de 2016-2017 amb un 20,8%.

Acontinuació tenim una gràfica que representa la taxa de risc de pobresa per edat. del 2008 al 2016.

La conclusió és que Cataluyna i la seva capital, tenen una taxa de pobresa elevada, pero també en altre banda tenen una taxa de riquesa elevada igual.

Això ens fa pensar que és una comunitat autònoma molt extremista. Part del país és pobre i una altre part és rica. Tot i que axió no vol dir que els ciutadans d’aqui suiguin pobres o rics, sinó en general.